جی پی اس دریایی گارمین

جی پی اس دریایی گارمین در دودسته بندی کلی قرار میگیرد یک دسته آنهایی که قابلیت نصب مموری کارت نقشه را دارند که در اصطلاح به آنها چارت پلاتر گفته میشود در دو سته بندی echomap و gpsmap قرار میگیرند چنانچه این دستگاهها دارای ترنسدیوسر(چشمی) باشند به آنها combo گفته می شودو دسته دوم مموری کارت نقشه ندارند و فقط مجهز به نقشه پایه هستند که این سری با نام ماهی یاب معرفی میشوند که البته هر دو مدل دارای جی پی اس با قابلیت ثبت نقطه و مسیر هستند