88330606

جی پی اس دریایی گارمین

جی پی اس دریایی گارمین در دودسته بندی کلی قرار میگیرد یک دسته آنهایی که قابلیت نصب مموری کارت نقشه را دارند که در اصطلاح به آنها چارت پلاتر گفته میشود در دو سته بندی echomap و gpsmap قرار میگیرند چنانچه این دستگاهها دارای ترنسدیوسر(چشمی) باشند به آنها combo گفته می شودو دسته دوم مموری کارت نقشه ندارند و فقط مجهز به نقشه پایه هستند که این سری با نام ماهی یاب معرفی میشوند که البته هر دو مدل دارای جی پی اس با قابلیت ثبت نقطه و مسیر هستند